вівторок, 12 квітня 2016 р.

Роди літератури: теорія і практика

Вам, напевно, не раз траплялося завдання з української літератури, де потрібно співвіднести твори за родами літератури. Що таке роди літератури? Скільки їх? Про це відповідь у даній публікації.
   За способом зображення життя художні твори діляться на три лі­тературні роди — лірику, епос і драму. Твори кожного літературного роду можуть бути різних жанрів.

У ліричних творах автор передає почуття, переживання, думки, настрої людей, викликані певними життєвими обставинами. Зазвичай вони є віршованими і позбавлені сюжету.
Види лірики: інтимна (особиста), пейзажна, громадянська, патріо­тична, філософська (також виокремлюють політичну й медитативну).
Жанри ліричних творів: ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма та ін.
В епічних творах письменник в описово-розповідній формі зобра­жує події, людей і їхні
вчинки. Епічні твори здебільшого прозові за фор­мою й обов’язково мають сюжет.
Жанри епічних творів: оповідання, новела, повість, роман, казка та ін.
Твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліро-епічними.
Жанри ліро-епічних творів: байка, поема, балада, дума, історична пісня та ін.
Драматичні твори призначені для постановки на сцені, у них жит­тя й характери показано через діалоги й монологи дійових осіб; ці тво­ри характеризуються єдністю місця, часу й дії. За формою вони бувають як прозові, так і віршовані. За основу сюжету драматичного твору взято   конфлікт.                                                                                                                  
Жанри драматичних творів: власне драма, трагедія, комедія, трагі­комедія, водевіль.
Якщо добре запам’ятати ці роди літератури, то можна буде без особливих зусиль добрати декілька додаткових балів на ЗНО з української літератури.
Джерело: http://zno.if.ua/?p=1351

І  вправа на визначення родів літератури


Немає коментарів:

Дописати коментар